Skip to content

.talking research su Ula Sickle

Ula Sickle – Briuselyje gyvenanti choreografė ir atlikėja. Įgijusi išsilavinimą šiuolaikinio šokio srityje, Ula dirba jungdama įvairias disciplinas, remdamasi vizualiuoju menu ar šiuolaikine muzika. Nors jos kūryba yra įvairių formų, pradedant vaizdo įrašais, baigiant instaliacijomis ir performansu, ji sutelkia dėmesį į choreografinę judėjimo prieigą ir darbą su suvokimu bei priėmimu, kuris būdingas gyvai atliekamam menui.

Su Ula kalbame apie tai, ką tyrinėjimas reiškia jos kūryboje, kokias praktikas ji naudoja, kuo skiriasi tyrinėjimas, vedantis į kūrinį bei ilgos trukmės tyrimas, toks kaip tiriamasis doktorantūros darbas. Taip pat, kaip atrodė jos paskutiniųjų kūrinių „The Sadness“ ir „Echoic Choir“ tyrinėjimo ir kūrimo procesai.

Daugiau apie Ulą ir jos kūrybą: www.ulasickle.com

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba

.talking research with Ula Sickle

Ula Sickle – choreographer and performer based in Brussels. From a background in contemporary dance, she works across disciplines, drawing from the visual arts or contemporary music. While her work takes many forms, from video to installation to live performance, she focuses on a choreographic approach to movement and a work on perception and reception, specific to the live arts.

We talk to Ula about what research means in her work, what practices she uses, what is the difference between research leading to creation, and long-term research such as a PhD research paper. Also, how the research and development processes of her latest works, “The Sadness” and “Echoic Choir”, looked like.

More about Ula and her creation work: www.ulasickle.com

The project is funded by Lithuanian Culture Council