Skip to content

 

.bites ’21

2nd call

 

 

 

OPEN CALL

 

UNENDING RESEARCH / EN

 

WHAT?

In 2022, “bitės” platform for research is renewing its format and focus. The upcoming edition, curated by dance artists Liza Baliasnaja and Grėtė Šmitaitė, will be developed around the topic of ‘unending research’. Aligning themselves with what the American author Donna Haraway describes as ‘staying with the trouble’, together with the participants of the platform, Liza and Grėtė want to imagine the possibilities of maintaining a research mindset beyond a particular project, studio or workshop. We want to question what we need in order to maintain a continuous artistic trajectory? What is the role of the collective within an individual’s research? How to go beyond the result oriented questions in research and maintain curiosity throughout the different stages of artistic work?

WHEN AND HOW?

In 2022, “bitės” will unfold throughout two months, between February 1st and March 31st. In the month of February, participants will engage in group sessions (online) facilitated by Liza and Grėtė. These group sessions will consist of:

(1) Focusing on collective learning around the topic of ‘unending research’.

(2) Viewing works of different artists and meeting them to discuss their work in light of the topic of our platform. We are planning to meet such artists as Doris Urlich, DD Dorvillier, Thomas Houert, Christine De Smedt, Jeanine Durning, Krõõt Juurak, Alex Bailey.

(3) Offering tools and support for the participants to (re)articulate their own research questions.

In the month of March, participants will work on their research proposal and have weekly collective feedback sessions. Participants will receive access to the studio space in Vilnius and a fee of 300 euros.  

FOR WHOM?

 Even though participants will be selected based on individual applications, during ‘bitės’ we will focus on a group rather than individuals. We want to offer a stimulating environment to let go of an assumption that research necessarily means solitary activity. On the contrary, we want to invite the participants to communicate, share ideas and space, connect and exchange. We envision the platform as a meeting place for artists to get to know each other and potentially form long lasting connections.

With this in mind, the open call is directed towards young artists who recently graduated from dance/ choreography/ performance education in Lithuania or abroad. We realize that the transition between education and professional artistic work can be rather difficult. Therefore, “bitės” intends to offer a safe space to try out ideas that recent graduates carry with them and desire to realise.

 

 

PRACTICAL INFORMATION

  •  We are waiting for your applications until January 5th (23.59).
  • We will contact the shortlisted applicants for a conversation between January 10th – 15th.
  • You will be informed about the results on January 15th.
  • If you want to participate in the platform, basic English skills are required.

 

SCHEDULE:

February (online)

2 – 19.00- 20.30/21.00 collective learning session with Liza, Grėtė and the participants of the platform

3 – 19.00- 20.30/21.00 collective learning session with Liza, Grėtė and the participants of the platform

9 – 18.00- 21.00 conversation with an artist

10 – 18.00- 21.00 conversation with an artist

16 – 18.00- 21.00 conversation with an artist

17 – 18.00- 21.00 conversation with an artist

24 – 19.00- 20.30/21.00 collective learning session with Liza, Grėtė and the participants of the platform

25 – 19.00- 20.30/21.00 collective learning session with Liza, Grėtė and the participants of the platform

March (live and online)

-Participants will have access to the studio space in Vilnius. (Monday to Thursday, 11-15 h)

-Feedback sessions (online):

2 – 19.00-21.30

9 – 19.00-21.30

6 – 19.00-21.30

23 – 19.00-21.30

30 – 19.00-21.30

 

Apply only if you are fully available.

If you have questions please contact us on opencall@bitesdance.lt

 

APLICATION FORM

 

Supported by:

 

 

ATVIRAS KVIETIMAS

 

 

 

NESIBAIGIANTIS TYRIMAS / LT

 

KAS?

2022 m. šokio tyrinėjimo platforma „bitės“ atnaujina savo formatą ir kryptį. Artėjančios platformos, kuruojamos šokio menininkių Lizos Baliasnajos ir Grėtės Šmitaitės, metu bus plėtojama nesibaigiančio tyrimo tema. Taikydamos tai, ką amerikiečių autorė Donna Haraway apibūdina kaip „buvimą su bėda“ (angl. „staying with the trouble“), Liza ir Grėtė kartu su platformos dalyviais nori ieškoti galimybių išlikti „tyrinėjimo mąstysenoje“ jo neapribojant projekto, studijos ar seminaro rėmais.

„Norime kelti klausimą, ko mums reikia, kad išlaikytume nenutrūkstamą tyrimo trajektoriją? Koks yra bendruomenės vaidmuo individualiame tyrime? Kaip tyrime atrasti daugiau nei į rezultatą orientuotus klausimus ir išlaikyti smalsumą įvairiuose meninio darbo etapuose?“, dalinasi Liza ir Grėtė.

KADA IR KAIP?

2022 m. platforma „bitės“ tęsis du mėnesius, nuo vasario 1 d. iki kovo 31 d.

Kartu su visais platformos dalyviais vasario mėnesį turėsime 8 susitikimus:

(1) Diskusijų, tekstų pagrindu sieksime suvoti, kas galėtų būti „nesibaigiantis tyrimas“. Klausime, koks galėtų būti jo santykis su mūsų kaip šokio bendruomenės narių kuriama meninėmis praktikomis.

(2)  Mąstysime per dialogą su šokio kūrėjais, kurių darbai įkvepia tirti be pabaigų. Bus organizuojamos šių kūrėjų darbų peržiūros bei pokalbiai su jais. Planuojami susitikimai su Doris Urlich, DD Dorvillier, Thomas Houert, Christine De Smedt, Jeanine Durning, Krõõt Juurak, Alex Bailey.

(3) Dirbsime prie kiekvieno dalyvio „nesibaigiančio tyrimo“ klausimų, iššūkių, idėjų formulavimo.

Pasibaigus pirmajam platformos etapui, kovo mėnesis bus skirtas kiekvieno iš dalyvių „nesibaigiančio tyrimo“ vystymui. Dalyviai dirbs individualiai bei kas savaitę susitiks vienas kito tyrimų „įgalinimui“ (susitikimai su platformos dalyviais bei Liza ir Grėte).

Darbui kovo mėnesį dalyviams bus suteiktas simbolinis 300 eurų honoraras bei studija Vilniuje.

 

KAM?

Nors dalyviai bus atrenkami pagal individualias paraiškas, 2022 m. platformos metu sutelksime dėmesį į grupę, o ne į individualius asmenis. Kursime aplinką, leidžiančią atsisakyti prielaidos, kad tyrimas būtinai reiškia vienišą veiklą. Priešingai, norime pakviesti dalyvius bendrauti, dalytis idėjomis ir erdve. Platformą norime įsivaizduoti kaip menininkų susitikimo vietą, kurioje jie galėtų pažinti vieni kitus ir potencialiai užmegzti ilgalaikius ryšius.

Šių metų atviras kvietimas skirtas jauniems menininkams, neseniai baigusiems šokio/choreografijos/performanso studijas Lietuvoje ar užsienyje. 2022 m. „bitės“ siekia pasiūlyti saugią erdvę išbandyti idėjas, kurias neseniai baigę absolventai nešiojasi su savimi ir trokšta realizuoti.

PRAKTINĖ INFORMACIJA

  • Laukiame jūsų paraiškų iki 2022 m. sausio 5 d. (23:59).
  • Atrinktus dalyvius pakviesime pokalbiui, kurie vyks 2022 m. sausio 10–15 d.
  • Apie galutinius rezultatus informuosime 2022 m. sausio 15 d.
  • Norint dalyvauti platformoje, reikalingi anglų k. pagrindai.

 

Tvarkaraštis:

Vasaris (Online)

2 – 19.00- 21.00 – susitikimas ir diskusija su Liza, Grėte ir platformos dalyviais

3 – 19.00- 21.00 – susitikimas ir diskusija su Liza, Grėte ir platformos dalyviais

9 – 18.00- 21.00 – pokalbis su menininku

10 – 18.00- 21.00 – pokalbis su menininku

16 – 18.00- 21.00 – pokalbis su menininku

17 – 18.00- 21.00 – pokalbis su menininku

24 – 19.00- 21.00 – susitikimas ir diskusija su Liza, Grėte ir platformos dalyviais

25 – 19.00- 21.00 – susitikimas ir diskusija su Liza, Grėte ir platformos dalyviais

Kovas (Gyvai, Online)

– Dalyviai turės galimybę naudotis studija Vilniuje (pirmadienį-ketvirtadienį 11-15 val.)

– Bendri susitikimai (online):

2 – 19.00-21.30

9 – 19.00-21.30

6 – 19.00-21.30

23 – 19.00-21.30

30 – 19.00-21.30

 

Paraiškų laukiame tik tuo atveju, jei galite dalyvauti nurodytomis datomis/laikais.

Jei turite klausimų, kreipkitės el. p. opencall@bitesdance.lt

 

PARAIŠKOS FORMA

 

remia: