Marija Baranauskaitė “Performing for Objects”

Ar galime ir kaip galime kurti pasirodymus daiktams? Kaip mes, žmonės, esame susiję su daiktais? Ką galime sužinoti apie save ir kitus (žmones ir ne žmones) tirdami šiuos santykius? Kiek sąmoningumo reikia žiūrovui ir kiek meno kūrėjui, atlikėjui?

Tiriamojo darbo atspirtimi tapo Marijos Baranauskaitės sukaupta kūrybinė praktika ir patirtis organizuojant kūrybines dirbtuves bei kuriant pasirodymus sofoms. Skirtingai nuo jau turimos patirties, Marija renka atvirų ieškojimams žmonių grupę, su kuriais nagrinės iškeltus klausimus, reflektuos patirtis bei dokumentuos darbo procesą, kurį žiūrovams pristatys iki sausio 20d.

Šioje šokio tyrinėjimo platformoje Marija nori sužinoti daugiau apie kūrėjo ir nesąmoningo žiūrovo santykį, todėl į procesą kviečia prisijungti ir kitus kūrėjus, kuriems būtų įdomu patirti kūrybos daiktams procesą.

Daugiau apie Mariją >>>>>