Liza Baliasnaja – viena iš trijų kūrėjų, atliekanti tyrimą 2018 m. Šokio tyrinėjimo platformoje Bitės. Šių metų tiriamuosius darbus apjungia tema „trans – “. Šis priešdėlis, kurį kūrėjai užbaigia individualiai, aiškinamas kaip kurios nors erdvės perkirtimas, perkėlimas į kt. vietą ar buvimas už ko nors ribų.

Lapkričio 19 – 23 d. Liza kartu su šiam projektui susibūrusia grupe tyrė ritualo, savotiško šamanizmo būties galimybes socialiniuose santykiuose. Savaitės tiriamojo darbo pristatymas vyko lapkričio 23 d. Tsekh galerijoje (Vytenio g. 6, Vilnius)

Lizos tiriamojo darbo kertiniai klausimai: kaip ir kada yra formuojamas bei atliekamas kolektyvinis ritualas, kaip galima jį išgyventi choreografijoje? Kokią reikšmę įgyja dvasinės bei fizinės praktikos kolektyve? Remiantis esama Lizos kūrybine praktika bei tiriamojo darbo dalyvių patirtimi, grupė generuos potencialius atsakymus į šiuos klausimus ir reflektuodami darbo metodologijas bei kūrybines strategijas kurs savo choreografinį ritualą.

 

 

 

 

 

“Tyrimas tai galimybė ieškoti, bet nebūtinai surasti. Pavyzdžiui, mokslinio tyrimo metu kai kurie eksperimentai pavyksta, o kaikurie ne, tačiau tik bandant ir ieškant susiformuoja tikslios žinios apie kiekvieno elemento savybes. Taip pat ir šokyje, tiriant pradedame nuo tam tikrų elementų ir reflekcijos dėka bandome suprasti kaip šie elementai veikia. “

Pagrindinis fokusas PROCESAS – kas tai? kaip jis vyksta šokyje? kuom skiriasi tyrinėjimas kaip procesas nuo kūrybinio proceso.

nautraukos aut. Dainius Ščiuka / Kaunas pilnas kultūros

Šio tyrimo pabaigoje įvyks tyrimo pristatymas – tai visai kas kita negu pasirodymas. Tyrimo pristatymas – tai galimybė išbandyti tam tikras atrastas strategijas su žiūrovu ir vėliau jas aptarti.

Liza Baliasnaja yra su šokiu bei visais jį lydinčiais reiškiniais dirbanti menininkė. Ji studijavo šokį Artez meno akademijoje Nyderlanduose ir P.A.R.T.S šokio mokykloje Briuselyje. Pastaruoju metu Liza juda/ gyvena/ mąsto tarp dviejų šalių kontekstų – Belgijos ir Lietuvos, kuriuose dirba kaip choroegrafė, atlikėja bei dėstytoja. Lizos profesinę patirtį sudaro skirtingi tarptautiniai projektai šokio bei vizualaus meno srityje, o taip pat jos pačios inicijuoti kūrybiniai procesai paremti ilgalaikiu bendradarbiavimu ir meniniu tyrimu. Šiuo metu ji studijuoja Filisofijos Bakalaurą KU Leuven universitete.

 

Rugsėjo mėnesį Liza paskelbė atvirą kvietimą dalyvauti šiame tiriamąjame darbe. Trumpai apie tyrimo dalyvius:

Ana Novickaja šokėjos kelią pradėjo privačioje modernaus baleto studijoje Exercice. Ji dalyvauja studijos vadovės kuriamuose pastatymuose ir projektuose. Ana yra sertifikuota Pilates instruktorė bei klasikinio/ contemporary/ modernaus šokio pagrindų dėstytoja Exercice studijoje.

“Pasiilgau kūrybinių procesų (..) jų magija užburia, ir energija ir pojūčiai, kurie atsiveria proceso arba rezultato metu, verčia stipriai norėti dalyvauti vėl ir vėl. Tavo tyrinėjamos platformos aprašyme pajutau sąlytį su šiuo gyvenimo laikotarpiu supančiu ir atsiveriančiu pasauliu.”

Grėtė Šmitaitė yra atlikėja bei choregrafė iš Lietuvos, šiuo metu gyvenanti bei kurianti Berlyne. 2017 m. ji baigė programos ‘Šokis. Kontekstas. Choreografija’ bakalauro studijas Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz (HZT) šokio mokykloje Berlyne.

“Paskaičiau research’o aprašą. Norėčiau dalyvauti. Labiausiai iš aprašo mane ‘kabina’ kolektyvinis veiksmas, kuris kinta ir yra jautrus, kuriame nyksta individualumas. Nežinau, ar tikiu individualumo išnykimu, bet tikiu kažkokia ramybe, atsirandančia žmoguje, galbūt apie tą patį šnekam.“

Greta Bernotaitė yra šokėja, tapytoja. choroegrafijų ir performansų kūrėja gyventanti Vilniuje. Ji taip pat tapo ir kuria dizaino objektus – papuošalus ir kostiumus.

“Iš kūrybinės patirties matau, kad darbas komandoje leidžia daug efektyviau tobulėti. Ypač dirbant su žmogaus kūnu. Fiziniai kūnai ir jų bio laukai sukūria stiprią energetiką. Mane ypatingai domina individualumo tirpimas ir išsaugojimas kolektyviniame darbe.”

 Viltė Švarplytė yra Lietuvoje gimusi šiuolaikinio šokio atlikėja, gyvo, todėl ir judančio, kūno tyrėja. Viltė studijavo Škotijos ir Austrijos universitetuose ir įgijo šiuolaikinio šokio atlikėjos ir šokio pedagogės išsilavinimą.

“NIVEA matau kaip nuostabų šansą pažvelgti į kūrybinį procesą kitaip; skirti laiką ir erdvę tyrinėjimams – gilintis, klausti, atrasti, diskutuoti, vystyti(s) ir plėsti požiūrį į tai, kas yra choreografija ir kaip ji gali būti kuriama. (…) Temos, kurias Liza nori nagrinėti: kaip kolektyvinis ritualas ir choreografija, dvasinės ir fizinės praktikos reikšmės mane ypatingai domina ieškant savo, kaip šiuolaikinio šokio atlikėjos, balso ir pozicijos visuomenėje, kur individualumas tampa begalo svarbus, o bendruomeniškumas? Procesas, o ne rezultatas, refleksija ir pokalbis – šį projektą matau kaip unikalų reiškinį Lietuvos šiuolaikinio šokio kontekste. “

 Aušrinė Lėtaitė studijuoja marketingą Vytauto Didžiojo universitete ir laisvalaikiu domisi šiuolaikiniu šokiu.

“Pradėjau domėtis gatvės šokiu, lindy hopu, tačiau labiausiai mane įkvėpė pastarasis, šiuolaikinis šokis, kurio dėka supratau visiškai kitą šokio esmę ir harmoniją. Žinau tai, kad šokis užkrėtė mano sielos gelmes, ir šokdama aš jaučiuos labiausiai savim.”

 

In other words, what separates us from others also connects us to others. This paradox is clear if we think of the skin surface not only as that which appears to contain us, but as where others impress upon us. This contradictory function of skin begins to make sense if we unlearn the assumption that the skin is simply already there, but begin to think of the skin as a surface that is felt only in the event of being impressed uponin the encounters we have with others.

From Sarah Ahmeds Collective feelings